🎓 Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci... - Zadanie 3: Matematyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 - strona 267
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
Matematyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 (Podręcznik, OE Pazdro)
Klasa:
I liceum
Strona 267

Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Jeżeli mamy wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej y=a(x-p)2+q, to punkt W(p, q) jest wierzchołkiem paraboli będącej wykresem tej funkcji. Osią symetrii paraboli jest wówczas prosta równoległa do osi OY, przechodząca przez wierzchołek W, czyli prosta o równaniu x=p.


 

wierzchołek:

 

oś symetrii:

 


 

wierzchołek:

 

oś symetrii:

 


 

wierzchołek:

 

oś symetrii:

 


 

wierzchołek:

 

oś symetrii:

 


 

wierzchołek:

 

oś symetrii:

 


 

wierzchołek:

 

oś symetrii:

 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
OE Pazdro
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab
ISBN:
9788375941722
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Dagmara
55322

Nauczyciel

Z wykształcenia matematyk. W wolnym czasie lubię programować. Trenuję wspinaczkę.