Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Zakres rozszerzony, Podręcznik

7

Rozwiązanie

W akustyce poziom natężenia dźwięku L określa względną wartość natężenia następującym wzorem:

 

gdzie l0=10-12 W/m2, natomiast l to badane natężenie dźwięku.


Oznaczmy:

l1 - natężenie dźwięku dla obserwatora oddalonego od źródła dźwięku o 20 m

l2 - natężenie dźwięku dla obserwatora oddalonego od źródła dźwięku o 200 m

L1 - poziom natężenia dźwięku dla obserwatora oddalonego od źródła dźwięku o 20 m

L2 - poziom natężenia dźwięku dla obserwatora oddalonego od źródła dźwięku o 200 m


Przyjmujemy, że natężenie dźwięku słyszanego przez obserwatora jest odwrotnie proporcjonalne od kwadratu odległości obserwatora od źródła dźwięku. 200 m to 10 razy więcej niż 20 m. Stąd:

 


Rysunek pomocniczy:

Czy to rozwiązanie było pomocne?

8

Avatar autora

Dagmara

Nauczycielka matematyki

117 929

Z wykształcenia matematyczka. W wolnym czasie lubię programować. Trenuję wspinaczkę.

Komentarze