Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 6. Geometria. Wersja B, Zeszyt ćwiczeń

Długość krawędzi

3 cm

10 cm

2 dm

5 m

Pole powierzchni

54 cm2

600 cm2

24 dm2

150 m2

Objętość

27 cm3

1000 cm3

8 dm3

125 m3


Pierwszy sześcian:
 
 

Obliczamy, ile wynosi pole powierzchni sześcianu. 
 

Obliczamy, ile wynosi objętość sześcianu. 
 


Drugi sześcian: 
 

Obliczamy, ile wynosi pole powierzchni sześcianu. 
  

Obliczamy, ile wynosi objętość sześcianu. 
 


Trzeci sześcian: 
  

Objętość sześcianu wynosi 8 dm3

Oznacza to, że krawędź sześcianu ma długość 2 dm, gdyż: 
 

Zatem: 
 

Obliczamy, ile wynosi pole powierzchni sześcianu. 
 


Czwarty sześcian: 
 

Pole powierzchni jednej ściany jest 6 razy mniejsze od pola powierzchni sześcianu. 
 

Pole powierzchni jednej ściany wynosi 25 m2, czyli krawędź sześcianu ma długość 5 m. 
 

Obliczamy, ile wynosi objętość sześcianu. 
 

 

Wymiary prostopadłościanu

2 cm x 2 cm x 4 cm

1 m x 1 m x 10 dm

Pole powierzchni

40 cm2

6 m2

Objętość

16 cm3

1 m3


Pierwszy prostopadłościan: 

Obliczamy, ile wynosi pole powierzchni prostopadłościanu. 
 

Obliczamy, ile wynosi objętość prostopadłościanu. 
     


Drugi prostopadłościan: 
  

Wymiary prostopadłościanu to: 
 

Jest to więc sześcian o krawędzi długości 1 m. 

Obliczamy, ile wynosi pole powierzchni sześcianu. 
 

Obliczamy, ile wynosi objętość sześcianu. 
  

Komentarze