Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 6. Geometria. Wersja B, Zeszyt ćwiczeń

a) Za pomocą linijki rysujemy prostą równoległą do prostej k przechodzącą przez punkt A (zielona prosta).

Komentarze