Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 6. Geometria. Wersja B, Zeszyt ćwiczeń

Sześcian składa się z 6 ścian w kształcie kwadratu o boku długości a. 

Pole powierzchni sześcianu obliczamy więc ze wzoru: 
 


Pierwszy sześcian: 
 
 


Drugi sześcian: 

 
 


Trzeci sześcian: 

 
 


Czwarty sześcian

 

Pole jednej ściany sześcianu jest 6 razy mniejsze od pola powierzchni sześcianu, czyli: 
 

Pole jednej ściany sześcianu wynosi 16 cm2. Ściana ma kształt kwadratu. 

Oznacza to, że bok kwadratu ma długość 4 cm, gdyż (4 cm)2=16 cm2.

Krawędź sześcianu ma więc długość 4 cm. 
 


Piąty sześcian: 

  

Pole jednej ściany sześcianu jest 6 razy mniejsze od pola powierzchni sześcianu, czyli: 
  

Pole jednej ściany sześcianu wynosi 100 dm2. Ściana ma kształt kwadratu. 

Oznacza to, że bok kwadratu ma długość 10 dm, gdyż (10 dm)2=100 dm2.

Krawędź sześcianu ma więc długość 10 dm. 
 


Szósty sześcian:
 

Pole jednej ściany sześcianu jest 6 razy mniejsze od pola powierzchni sześcianu, czyli: 
  

Pole jednej ściany sześcianu wynosi 400 mm2. Ściana ma kształt kwadratu. 

Oznacza to, że bok kwadratu ma długość 20 mm, gdyż (20 mm)2=400 mm2.

Krawędź sześcianu ma więc długość 20 mm. 
 

 

Krawędź sześcianu

3 cm

5 dm

1,5 m

4 cm

10 dm

20 mm

Pole powierzchni

54 cm2

150 dm2

13,5 m2

96 cm2

600 dm2

2400 mm2

Komentarze