Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 6. Geometria. Wersja B, Zeszyt ćwiczeń

Mierzymy, ile wynosza długości przekątnych rombu KLMN. 
 
 

Obliczamy, ile wynosi pole rombu KLMN.
 
Pole rombu wynosi 4 cm2.   


Chcemy narysować równoległobok KMOP, którego pole będzie równe polu rombu, czyli będzie wynosić 4 cm2

Podstawą tego równoległoboku jest odcinek KM, którego długość wynosi 4 cm. 

Wysokość równoległoboku musi mieć więc długość 1 cm. 


Rysujemy równoległobok. 

1) Za pomocą linijki i ekierki rysujemy prostą k równoległą do odcinka KM przechodzącą przez punkt N. 
Punkt N jest oddalony od odcinka KM o 1 cm, więc prosta k również będzie oddalona od tego odcinka o 1 cm. 

2) Na narysowanej prostej zaznaczamy punkt P.

3) Rysujemy odcinek PO zawierający się w prostej k, którego długość wynosi 4 cm. 

4) Prowadzimy odcinki MO i KP. 

Otrzymany czworokąt KMOP jest równoległobokiem, którego podstawa ma długość 4 cm a wysokość ma długość 1 cm.
Pole tego równoległoboku wynosi więc 4 cm2

Komentarze