Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 5, Zbiór zadań

Ewa oblicza iloczyn części całkowitych i iloczyn części ułamkowych. 

 

Jest to błędny sposób wykonywania obliczeń. 


Poniżej przedstawiony poprawny sposób mnożenia liczb mieszanych. 

Komentarze