Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka poznać, zrozumieć 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Jeżeli okręgi są styczne zewnętrznie to:

Skoro okręgi są styczne wewnętrznie to:

 

  

Zatem:

 

 

 

 

 

Odpowiedź D

Komentarze