🎓 Dany jest odcinek długości a ... - Zadanie 90: Matematyka poznać, zrozumieć 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum - strona 20
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
Matematyka poznać. zrozumieć 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum (Zbiór zadań, WSiP)
Klasa:
II liceum
Strona 20

Rysujemy dowolny odcinek o długości a, oznaczmy ten odcinek AB.

Aby narysować odcinek długości  należy narysowany odcinek podzielić na dwie równe części, czyli należy wyznaczyć symetralną tego odcinka. 

Rysunek:


Aby narysować odcinek długości   należy odcinek długości a podzielić na trzy równe części.

1) Narysujmy odcinek o końcach A i B.  

2) Poprowadźmy półprostą przechodzącą przez punkt A.

3) Na narysowanej półprostej odmierzmy 3 odcinki jednakowej długości.

4) Z końca trzeciego odcinka prowadzimy prostą (oznaczmy ją k) przechodzącą przez koniec odcinka AB.

5) Rysujemy proste równoległe do prostej k przechodzące przez końce 3 jednakowych odcinków.

Rysunek:

Długość odcinka AG jest równa długości  


Aby narysować odcinek długości   należy odcinek długości a podzielić na cztery równe części.

1) Narysujmy odcinek o końcach A i B.   

2) Poprowadźmy półprostą przechodzącą przez punkt A.

3) Na narysowanej półprostej odmierzmy 4 odcinki jednakowej długości.

4) Z końca czwartego odcinka prowadzimy prostą (oznaczmy ją k) przechodzącą przez koniec odcinka AB.

5) Rysujemy proste równoległe do prostej k przechodzące przez końce 4 jednakowych odcinków.

Rysunek:

Długość odcinka AC jest równa  


Należy narysować trójkąt, którego boki mają długość równą poniższym odcinkom:

 

Rysunek:

1) Rysujemy najdłuższy z tych odcinków (czyli długości odcinka   ).

2) Z punktu A rysujemy łuk cyrklem (rozwartość równa długości odcinka   ).

3) Z punktu B rysujemy łuk cyrklem (rozwartość równa długości odcinka  ).

4) Punkt przecięcia tych łuków to trzeci z wierzchołków tego trójkąta.

 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
WSiP
Rok wydania:
2013
Autorzy:
Aleksandra Ciszkowska, Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczak
ISBN:
9788302134852
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Ernest
2331

Nauczyciel

Lubię wytaczać sobie nowe cele, czy to naukowe czy sportowe. Nic tak nie buduje człowieka jak rozwiązywanie paradygmatów matematycznych pomiędzy seriami na siłowni.