Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Funkcję liczbową f nazywamy funkcją parzystą wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej liczby x należącej do dziedziny funkcji f liczba -x również należy do dziedziny tej funkcji oraz spełniona jest równość f(x)=f(-x).


Brakujący fragment wykresy należy dorysować następująco:


a) Miejscami zerowymi funkcji f są liczby -3 oraz 3.


b) Funkcja f jest rosnąca w przedziałach:

 

Funkcja f jest malejąca w przedziałach:

 


c)   

Komentarze