Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Każde z poniższych zdań jest alternatywą, więc skorzystamy z I prawa De Morgana

zaprzeczenia alternatywy, które symbolicznie zapisujemy następująco:

 

Powyższy zapis oznacza, że zaprzeczeniem alternatywy dwóch zdań jest koniunkcja zaprzeczeń tych zdań.


Stosując to prawo, otrzymujemy następujące zaprzeczenia zdań:

 Nie pojadę nad morze i nie wybiorę się na narty w góry. 

Komentarze