Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 8, Zeszyt ćwiczeń
 Objętość sześcianu o krawędzi długości   wynosi . P F


Obliczamy objętość sześcianu o krawędzi długości  , czyli  .

 


 Pole powierzchni bocznej sześcianu o objętości   jest równe  . P F


Wyznaczamy długość krawędzi sześcianu o objętości  .

 

 


Obliczamy pole powierzchni bocznej sześcianu o krawędzi długości  .

 


 W kartonie, który ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 
   zmieści się pół litra soku.
P F


Obliczamy objętość prostopadłościanu o wymiarach  .

 


 Pole podstawy prostopadłościanu o wysokości   i objętości   
 wynosi  .
P F


Obliczamy, ile wynosi pole podstawy prostopadłościanu o wymiarach  .

 

 

 

Komentarze