Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka. Kalendarz ósmoklasisty, Zeszyt ćwiczeń

Obliczamy wartości podanych wyrażeń pamiętając o poprawnej kolejności wykonywania działań. 


   

Komentarze