Matematyka

Oblicz: a) 1/2-1/4 4.52 gwiazdek na podstawie 27 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

`a)`

`1/2-1/4=2/4-1/4=1/4`

`5/6-2/3=5/6-4/6=1/6`

`3/4-3/8=6/8-3/8=3/8`

`b)` 

`3 5/9-1/6=3 10/18-3/18=3+(10-3)/18=3+7/18=3 7/18`

`1 3/4-5/6=1 9/12-10/12=21/12-10/12=(21-10)/12=11/12`

`2 1/9-1 5/6=2 2/18-1 15/18` `=1 20/18-1 15/18=(1-1)+(20-15)/18=0+5/18=5/18`

`c)`

`7/8-1/4-1/2=7/8-2/8-4/8=(7-2-4)/8=1/8`

`2 3/7-3/4-1 1/2=2 12/28-21/28-1 14/28=1 40/28-21/28-1 14/28` `=1+(40-21)/28-1 14/28=1+19/28-1 14/28=(1-1)+(19-14)/28=0+5/28=5/28`

`2 5/6-7/8-1 1/4=2 20/24-21/24-1 6/24=1 44/24-21/24-1 6/24` `=1+(44-21)/24-1 6/24=1+23/24-1 6/24` `=(1-1)+(23/24-6/24)=0+17/24=17/24`

`d)`

`3 11/12-5/9-1 3/4=3 33/36-20/36-1 27/36=3+(33-20)/36-1 27/36=`

`=3+13/36-1 27/36=3 13/36-1 27/36=2 49/36-1 27/36` `=(2-1)+(49-27)/36=1+22/36=1+11/18=1 11/18`

`10-3 1/4-1 3/5=9 4/4-3 1/4-1 3/5=(9-3)+(4-1)/4-1 3/5` `=6+3/4-1 3/5=6 3/4-1 3/5=6 15/20-1 12/20` `=(6-1)+(15-12)/20=5+3/20=5 3/20`

`7-2 1/2-1 4/5=6 2/2-2 1/2-1 4/5=(6-2)+(2-1)/2-1 4/5` `=4+1/2-1 4/5=4 1/2-1 4/5=4 5/10-1 8/10=3 15/10-1 8/10` `=(3-1)+(15-8)/10=2+7/10=2 7/10`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 5
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie