Matematyka

W miejsce kropek wstaw odpowiedni znak >, < lub = a) 16cm 1mm > 99mm 4.36 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

W miejsce kropek wstaw odpowiedni znak >, < lub = a) 16cm 1mm > 99mm

12
 Zadanie

13
 Zadanie
Problem
 Zadanie
Sprawdź.1
 Zadanie
Sprawdź.2
 Zadanie
Sprawdź.3
 Zadanie

a)

16 cm 1 mm > 99 mm (=9cm 9mm)

320 mm < 33 cm (=330mm)

b)

18 dm 9 cm > 1799 mm(=17dm 99mm)

7 m 4 cm= 7040 mm

c)

800 000 cm > 6 km(=600 000cm)

4 km 3 m(=4003m) < 4030 m

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 5
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie