🎓 Osoby A, B, C, D, E, F - Zadanie 3: MATeMAtyka 3. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum - strona 80
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
MATeMAtyka 3. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum (Podręcznik, Nowa Era)
Klasa:
III liceum
Strona 80

Osoby A, B, C, D, E, F

3
 Zadanie

4
 Zadanie

 

  

Mamy 24 wyniki, więc mediana będzie średnią dwunastego i trzynastego wyniku (zostały one podkreślone). 

 

Każda wynik wystąpił 4 razy, więc przyjmuje się, że nie ma dominanty. 

 

 

 

  

Mamy 21 wyników, więc mediana będzie jedenastym wynikiem.   

 

 

 

 

 

  

Mamy 21 wyników, więc mediana będzie jedenastym wynikiem.   

 

 

 

 

 

  

Mamy 20 wyników, więc mediana będzie średnią dziesiątego i jedenastego wyniku. 

 

 

 

 

 

  

Mamy 12 wyników, więc mediana będzie średnią szóstego i siódmego wyniku. 

 

 

 

 

 

  

Mamy 20 wyników, więc mediana będzie średnią dziesiątego i jedenastego wyniku. 

 

 

 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2017
Autorzy:
Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska
ISBN:
9788326729263
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania

Nauczyciel