Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 3. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Oznaczmy:

 

 

Z treści zadania wiadomo, że: 

 

 

Wiemy zatem, że suma wynagrodzeń 20 pracowników jest równa 64 000 zł. 

 

 

Wiemy, że zatrudniono nowego pracownika. Oznaczmy jego miesięczne zarobki jako y. 

Wiemy, że średnie miesięczne wynagrodzenie w tej firmie jest o 2% wyższe niż poprzednio. 

  

Wiemy, ile wynosi suma miesięcznych wynagrodzeń 20 pracowników, więc możemy postawić:

 

 

 

 

 

Odp. Nowy pracownik zarabia 4544 zł miesięcznie.


 

Wiemy, że zatrudniono nowego pracownika. Oznaczmy jego miesięczne zarobki jako y. 

Wiemy, że średnie miesięczne wynagrodzenie w tej firmie jest o 1% niższe niż poprzednio. 

 

 

 

 

 

 

Odp. Nowy pracownik zarabia 2528 zł miesięcznie. 

 

Komentarze