Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Matematyka

Matematyka z plusem 8 (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

a) Na rysunkach przedstawiono podstawy... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 8 Klasa
 3. Matematyka

a) Na rysunkach przedstawiono podstawy...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

`a)`

Podstawę ostrosłupa czworokątnego można podzielić na dwa trójkąty i obliczyć jego pole jako sumę pól tych dwóch trójkątów.

`P_p=1/strike2^1*strike6^3*3+1/strike2^1*strike6^3*4=9+12=21` 

`V=1/3*P_p*H` 

`V=1/strike3^1*strike21^7*4=28` 

Podstawę ostrosłupa sześciokątnego można podzielić na trójkąt i równoległobok i obliczyć jego pole jako sumę pól tych dwóch wielokątów.

`P_p=1/strike3^1*strike6^2*3+1/strike2^1*3*strike2^1=6+3=9` 

`100=1/3*9*H`  

`100=3H \ \ \ \ \ \ \ |:3` 

`100/3=H` 

`H=33 1/3` 

 

`b)`

Obliczmy pole podstawy ostrosłupa trójkątnego.

`V=1/3*P_p*H` 

`70=1/3*P_p*10` 

`70=10/3*P_p \ \ \ \ \ \ |:10/3` 

`P_p=70:10/3=strike70^7*3/strike10^1=21` 

Dobierzmy takie wymiary trójkąta, aby jego pole było równe 21.

`P=1/2*a*h` 

`21=1/2*a*h \ \ \ \ \ \ |*2` 

`42=a*h` 

`42=6*7` 

Obliczmy pole podstawy ostrosłupa pięciokątnego.

`165=1/3*P_p*15` 

`165=15/3*P_p \ \ \ \ \ \ |:15/3` 

`165/(15/3)=P_p` 

`P_p=strike165^11*3/strike15^1=33` 

Przedstawmy pole podstawy jako sumę pól kwadratu i trójkąta.

`33=25+8` 

`33=5^2+1/2*5*16/5` 

Narysujmy pięciokąt, który jest zbudowany z kwadratu i trójkąta.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
ISBN: 9788374209663
Autor rozwiązania
user profile

Monika

20872

Nauczyciel

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom