Klasa
4 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 4, Zbiór zadań

Możemy zacząć od odgadnięcia liczby, która będzie podzielna przez 5, a wynikiem dzielenia będzie liczba dwucyfrowa. Nie może to więc być 10, 20, 30 ani 40. Pozostaje więc liczba 70 lub 80. Rozważmy najpierw liczbę 70. Podzielona przez 5 daje nam liczbę 14. Liczba 14 będzie należała do pierwszego ucznia. Liczba drugiego ucznia jest 2 razy większa i będzie wtedy wynosić 28. Wylosowane liczby wynoszą więc kolejno: 14, 28, 70. W kapeluszu pozostała więc cyfra 3. 

Dla pewności rozważmy liczbę 80. Podzielona przez 5 daje 16. W kapeluszu nie było cyfry 6, więc taka sytuacja nie jest możliwa. 

Obliczamy sumę tych liczb:

podglad pliku

oraz ich iloczyn:

podglad pliku

Odpowiedź: Pierwszy uczeń wylosował liczbę 14, drugi liczbę 28, a trzeci liczbę 70. W kapeluszu pozostała więc cyfra 3. Suma wylosowanych liczb wynosi 112, a ich iloczyn 27 440.

Komentarze