Matematyka

Matematyka z kluczem 4 (Zbiór zadań, Nowa Era)

W najdłuższym dniu roku słońce wzeszło o godzinie 4.15, a zaszło o godzinie... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 4 Klasa
 3. Matematyka

W najdłuższym dniu roku słońce wzeszło o godzinie 4.15, a zaszło o godzinie...

22
 Zadanie
23
 Zadanie
24
 Zadanie
25
 Zadanie
26
 Zadanie

27
 Zadanie

29
 Zadanie
30
 Zadanie

Obliczmy ile czasu świeciło Słońce w najdłuższym dniu roku:

 

zatem w najdłuższym dniu Słońce świeciło przez:

 

Obliczmy ile czasu świeciło Słońce w najkrótszym dniu roku:

 

zatem w najkrótszym dniu Słońce świeciło przez:

 

Obliczmy różnicę między czasem, w którym świeciło Słońce w  najdłuższym dniu, a czasem,
w którym świeciło Słońce  w najkrótszym dniu:

 


Odp.: Różnica między czasem, w którym świeciło Słońce w  najdłuższym dniu, a czasem,
w którym świeciło Słońce w najkrótszym dniu wynosiła 9 godzin i 3 minuty.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326731761
Autor rozwiązania
user profile

Ola

23913

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom