Matematyka

Matematyka wokół nas 4. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Jeżeli zdanie jest prawdziwe ... 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Matematyka

Jeżeli zdanie jest prawdziwe ...

12
 Zadanie

13
 Zadanie

a) Iloczyn liczb pierszych 3 i 7 jest liczbą pierwszę . FAŁSZ

21 jest liczbą złożoną.

 

b) Najmniejsza liczba pierwsza pomnożona przez dowolną liczbę pierwszą jest liczbą parzystą. PRAWDA

Najmniejszą liczbą pierwszą jest 2. Każda liczba pomnożona przez 2 jest liczbą parzystą, np.:

 

c) Iloczyn trzech liczb pierwszych jest liczbą złożoną. PRAWDA

Jeżeli liczba jest iloczynem trzech liczb, to musi się dzielić przez te liczby, czyli ma conajmmniej  trzy dzielniki, czyli jest liczbą złożoną. Np.:

2, 3 oraz 7 są liczbami pierwszymi. 

Dzielniki 42 to: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. 

Liczba 42 jest liczbą złożoną. 

 

d) Dane są liczby pierwsze: 2,3,5,7. Iloczyn dowolnych dwóch wymienionych liczb, w rzędzie jedności ma cyfrę 0 lub 5. FAŁSZ

Iloczyn 5 i dowolnej z wyżej wymienionych liczba będzie mieć cyfrę jedności równą0 lub 5. Ale jeżeli wezmę dwie inne liczby np. 3 i 7 to ich iloczyn to 21 i nie ma on cyfry jedności równej 0 lub 5. Podobnie jak pomnożymy 2 i 3, otrzymujemy 6. Iloczyn 2 i 7 orzymujemy 14.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302168185
Autor rozwiązania
user profile

Justyna

15531

Nauczyciel

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom