Matematyka

Matematyka 7 (Zeszyt ćwiczeń, Operon)

Odczytaj i zapisz współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 7 Klasa
  3. Matematyka

Odczytaj i zapisz współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

`"a) obliczmy jednostkę na osi liczbowej:" \ 1:4=1/4`  

`A=-2 1/4` 

`B= 1 2/4` 

`C=1/4` 

`D=2` 

`E=-4` `"b) obliczmy jednostkę na osi liczbowej:" \ 1:6=1/6`  

`A=2 2/6` 

`B= -1 1/6` 

`C=1 5/6` 

`D=-4/6` 

`E=0` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 7
Autorzy: Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

7443

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Udostępnij zadanie