Matematyka

Matematyka z kluczem 7 (Zbiór zadań, Nowa Era )

Iloczyn liczb x i y zapisz w postaci potęgi liczby 10. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 7 Klasa
  3. Matematyka

`a")" \ x=2,5*10^6, \ y=4*10^6` 

`x*y= 2,5*10^6*4*10^6=(2,5*4)*10^6*10^6=10*10^6*10^6=10^13` 


`b")" \ x=6,25*10^4,\ y=1,6*10^4` 

`x*y=6,25*10^4*1,6*10^4=6,25*1,6*10^4*10^4=10*10^4*10^4=10^9` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z kluczem 7
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

5299

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Potęgowanie iloczynu i ilorazu

Potęgowanie iloczynu i ilorazu odbywa się w taki sam sposób jak pozbywanie się nawiasu.

$${(a×b)}^n=a^n×b^n$$
$${(a÷b)}^n=a^n÷b^n$$
$${(a÷b)}^n={(a/b)}^n=a^n/b^n $$
 

Przykłady:

  • $$ {(3×2)}^2=3^2×2^2 $$
  • $$ {(4/6)}^2=4^2/6^2 $$
  • $$ {(9÷4)}^6=9^6÷4^6 $$
Udostępnij zadanie