Matematyka

Matematyka z plusem 3 (Zbiór zadań, GWO)

a) Oblicz rzeczywistą odległość... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

a) Oblicz rzeczywistą odległość...

7.
 Zadanie

8.
 Zadanie

9.
 Zadanie
10.
 Zadanie
11.
 Zadanie

`a)` 

Zauważmy, że 2 cm na mapie to 400 km w rzeczywistości. Z tego wynika, że skala mapy wynosi:

`k = (400\ km)/(2\ cm) = (400  000\ m)/(2\ cm) = (40  000  000\ cm)/(2\ cm) = 20  000  000` 

Zmierzmy odległość na mapie pomiędzy Gdańskiem, a Sztokholmem:

`x = 2,7\ cm` 

Z tego wynika, że rzeczywista odległość pomiędzy miastami:

`x' = 20  000   000 * 2,7\ cm = 54  000   000\ cm = 540  000\ m = 540\ km` 

 

`b)` 

Zauważmy, że 2,4 cm na mapie to 30 km w rzeczywistości. Z tego wynika, że skala mapy wynosi:

`k = (30\ km)/(2,4\ cm) = (30  000\ m)/(2,4\ cm) = (3  000  000\ cm)/(2,4\ cm) = 1  250  000` 

Zmierzmy odległość na mapie pomiędzy lotniskiem Arlanda, a centrum Sztokholmu:

`x = 3\ cm` 

Z tego wynika, że rzeczywista odległość pomiędzy tymi punktami wynosi:

`x' = 1  250   000 * 3\ cm = 3  750  000\ cm = 37  500\ m = 37,5\ km` 

 

`c)` 

Zauważmy, że 3 cm na mapie to 600 m w rzeczywistości. Z tego wynika, że skala mapy wynosi:

`k = (600\ m)/(3\ cm) = (60  000\ cm)/(3\ cm) = 20  000` 

Zmierzmy odległość na mapie pomiędzy Domem Kultury, a siedzibą parlamentu w Sztokholmie:

`x = 2,7\ cm` 

Z tego wynika, że rzeczywista odległość pomiędzy tymi punktami wynosi:

`x' = 20   000 * 2,7\ cm = 54  000\ cm = 540\ m` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

  • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
  • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
  • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie