Matematyka

Matematyka z plusem 3 (Zbiór zadań, GWO)

a) Jaki procent masy sucharków... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

a) Jaki procent masy sucharków...

6.
 Zadanie

7.
 Zadanie

8.
 Zadanie

`a)` 

`100%-74%-12%-5%-4% = 5%` 

Odp.: Błonnik stanowi 5% masy sucharków.

 

`b)` 

`(12%)/(4%) = 3` 

Odp.: W sucharkach jest 3 razy więcej białka niż tłuszczy.

 

`c)` 

`(100%-12%)/(100%) = (1-0,12)/(1) = 0,88 = 88/100 = 22/25` 

Odp.: Prawda, składniki które nie są węglowodanami to `22/25` całości.

 

`d)` 

`4%*12\ g = 0,04*12\ g = 0,48\ g` 

Odp.: Jeden sucharek zawiera 0,48 grama tłuszczu.

 

`e)` 

Obliczamy, jaka jest zawartość skrobi w węglowodanach, gdzie przez y oznaczmy masę węglowodanów, a przez x masę skrobi:

`84%*y = x ` 

`0,84y=x \ \ \ \ |:0,84` 

`y = x/(0,84)` 

Obliczamy jaka jest zawartość skrobi w sucharku, jeżeli masę sucharka oznaczymy przez m oraz wiemy, że węglowodany stanowią 74% masy sucharka:

`y = 74%*m ` 

`y = 0,74*m` 

`x/(0,84) = 0,74*m \ \ \ \ |*0,84` 

`x = 0,84*0,74*m` 

`x = 0,6216 m` 

Czyli zawartość procentowa skrobi w sucharku to:

`0,6216 = 62,16%~~62%` 

Odp.: Skrobia stanowi około 62% masy całych sucharków.

 

`f)` 

Obliczmy ile cukrów znajduje się w sucharku. Wiemy, że cukry stanowią 16% węglowodanów w sucharku, czyli:

`16%*y=x ` 

`0,16*y=x \ \ \ \ |:0,16` 

`y = x/(0,16)` 

Obliczmy ile cukrów znajduje się w sucharku:

`y=74%*m ` 

`y = 0,74*m` 

`x/(0,16) = 0,74*m \ \ \ \ \ |*0,16` 

`x = 0,16*0,74*m` 

`x = 0,1184*m` 

Czyli zawartość procentowa cukrów w sucharku to:

`p = 0,1184 = 11,84%` 

Białko w sucharku to 12% masy całego sucharka.

Odp.: Nie, białka w sucharku jest więcej niż cukru.

 

`g)` 

Wiemy, że skrobia stanowi około 62% masy całego sucharka. Tłuszcz natomiast stanowi 4% masy całego sucharka. Z tego wynika, że:

`(62%)/(4%)=15,5~~16` 

Odp.: Sucharki zawierają około 16 razy więcej skrobi niż tłuszczu.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie