Matematyka

Matematyka z plusem 3 (Zbiór zadań, GWO)

Pewien przebiegły właściciel sklepu... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Pewien przebiegły właściciel sklepu...

5.
 Zadanie
6.
 Zadanie

7.
 Zadanie

8.
 Zadanie

Bluzka o cenie netto: `185\ zł` 

Obliczmy cenę brutto tej bluzki:

`x = 185\ zł + 23%*185\ zł` 

`x = 185\ zł + 23/100*185\ zł` 

`x = 185\ zł + 42,55\ zł` 

`x = 227,55\ zł` 

Obliczmy cenę bluzki po obniżce o 40%:

`y = 227,55\ zł - 40%*227,55\ zł` 

`y = 227,55\ zł - 40/100*227,55\ zł` 

`y = 227,55\ zł - 91,02\ zł` 

`y = 136,53\ zł` 


Marynarka o cenie netto: `450\ zł` 

Obliczmy cenę brutto marynarki:

`x = 450\ zł + 23%*450\ zł` 

`x = 450\ zł + 23/100*450\ zł` 

`x = 450\ zł + 103,50\ zł` 

`x = 553,50\ zł` 

Obliczmy cenę marynarki po obniżce o 24%:

`y = 553,50\ zł - 24%*553,50\ zł` 

`y = 553,50\ zł - 24/100*553,50\ zł` 

`y = 553,50\ zł - 132,84\ zł` 

`y = 420,66\ zł` 


Koszula o cenie netto: `124\ zł` 

Obliczmy cenę brutto koszuli:

`x = 124\ zł + 23%*124\ zł` 

`x = 124\ zł + 23/100*124\ zł` 

`x = 124\ zł + 28,52\ zł` 

`x = 152,52\ zł` 

Obliczmy cenę koszuli po obniżce o 25%:

`y = 152,52\ zł - 25%*152,52\ zł` 

`y = 152,52\ zł - 25/100*152,52\ zł` 

`y = 152,52\ zł - 38,13\ zł` 

`y = 114,39\ zł` 


Czapka i szalik o cenie netto: `60\ zł` 

Obliczmy cenę brutto zestawu:

`x = 60\ zł + 23%*60\ zł` 

`x = 60\ zł + 23/100*60\ zł` 

`x = 60\ zł + 13,80\ zł` 

`x = 73,80\ zł` 

Obliczmy cenę zestawu po obniżce o 10%:

`y = 73,80\ zł - 10%*73,80\ zł` 

`y = 73,80\ zł - 10/100*73,80\ zł` 

`y = 73,80\ zł - 7,38\ zł` 

`y = 66,42\ zł` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

  • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
  • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
  • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
  • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie