Matematyka

Matematyka z plusem 3 (Zbiór zadań, GWO)

a) Przeciętny włos ma grubość... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

a) Przeciętny włos ma grubość...

11.
 Zadanie

12.
 Zadanie

13.
 Zadanie
14.
 Zadanie

`a)` 

Grubość włosa: `0,1\ mm` 

Liczba włosów: `100  000` 

Jeżeli ułożymy włosy w rzędzie, to szerokość pasa tych włosów będzie wynosiła:

`0,1\ mm * 100  000 = 10  000\ mm=10\ m` 

Odpowiedź: Pas włosów miałby szerokość 10 m. 

 

`b)` 

Liczba arkuszy papieru w ryzie: `500` 

Grubość ryzy papieru wynosi: `5\ cm` 

Wyrażamy 1 km w centymetrach:

`1\ km = 1  000\ m = 100  000\ cm` 

Obliczmy ile razy w 10  000 cm zmieści się 5 cm:

`100  000\ cm : 5\ cm = 20  000` 

Z tego wynika, że należy ułożyć na sobie 20 000 ryz papieru. Obliczmy ile arkuszy papieru należy ułożyć na sobie:

`20  000 * 500 = 10  000  000` 

Odpowiedź: Należy ułożyć 10 000 000 arkuszy papieru.

 

`c)` 

Waga najcięższych kuli do kręgli: `7,2\ kg` 

Ładowność samochodu ciężarowego wynosi: `9\ t = 9000\ kg` 

Obliczmy, ile kul do kręgli możemy załadować na samochód:

`(9000\ kg)/(7,2\ kg) = 1250` 

Odpowiedź: Na samochód ciężarowy można załadować 1250 kul doi kręgli.

 

`d)` 

Waga myszy: `3\ dag` 

Waga słonia: `6\ t = 6  000\ kg = 600  000\ dag` 

Obliczmy ile razy słoń będzie cięższy od myszy:

`(600  000\ dag)/(3\ dag)  = 200  000` 

Odpowiedź: Słoń będzie cięższy od myszy 200 000 razy.

 

`e)` 

Powierzchnia całego terenu wynosiła: `0,6\ ha = 60\ a` 

Liczba działek, którą otrzymano po podzieleniu działki na równe części: `15` 

Obliczamy pole powierzchni jednej z tych działek:

`(60\ a)/15 = 4\ a` 

Odpowiedź: Każda z tych działek miała 4 a.

 

`f)` 

Powierzchnia wyspy Wolin: `245\ km^2` 

Powierzchnia Parku Narodowego: `11  000\ ha = 1  100  000\ a = 110  000  000\ m^2 = 110\ km^2` 

Obliczamy powierzchnię nieobjętą parkiem narodowym:

`245\ km^2 - 110\ km^2 = 135\ km^2` 

Odpowiedź: Powierzchnia części wyspy nieobjętej Parkiem Narodowym wynosi 135 km2.

 

`g)` 

Czas podzielony na trzy równe okresy to: `2\ h  12 min` 

Z tego wynika, że każdy z okresów wynosił:

`(2\ h  12 min)/(3) = (2*60 min + 12 min)/3 = (120 min+12 min)/3 = (132 min)/3 = 44 min` 

Gdyby czas podzielono na cztery okresy to czas jednego z nich by wynosił:

`(2\ h 12 min)/4=(132 min)/4 = 33 min` 

Odpowiedź: Czas podzielony na trzy okresy wynosi 44 min, a czas podzielony na cztery okresy wynos 33 min.

 

`h)` 

Czas pływania: `18 min  55\ s = 18*60\ s + 55\ s = 1  080\ s+55\ s=1  135\ s` 

Czas jazdy na rowerze: `1\ h  15 min  40\ s = 60 min + 15 min + 40\ s =75 min+40\ s=` 

`\ \ \ = 75*60\ s+40\ s=4  500\ s+40\ s=4  540\ s`  

Czas biegu: `34 min  13\ s = 34*60\ s + 13\ s = 2  040\ s+13\ s= 2  053\ s` 

Z tego wynika, że łączny czas wynosi:

`1  135\ s + 4  540\ s + 2  053\ s = 7  728\ s = (7  680 + 48)\ s = 7  680\ s + 48\ s = 7  680*1/60  min + 48\ s =` 

`\ \ \ = 128 min + 48\ s = (120 + 8) min + 48\ s = 120  min + 8  min + 48\ s = 120*1/60\ h + 8  min+ 48\ s =` 

`\ \ \ = 2\ h  8 min 48\ s` 

Odpowiedź: Łączny czas ruchu zawodnika wynosi 2 h 8 min 48 s.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie