Matematyka

Matematyka 4 (Podręcznik, WSiP )

W szkółce leśnej posadzono... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Matematyka

W szkółce leśnej posadzono...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

W szkółce leśnej posadzono 660 drzew, w tym 319 drzew liściastych.

a) obliczmy ile posadzono drzew iglastych

Posadzono 341 drzew iglastych

b) W ciągu roku wycięto 17 drzew liściastych. Obliczmy ile drzew liściastych pozostało po roku:

Po roku w szkółce pozostały 302 drzewa liściaste

c) Obliczmy o ile mniej posadzono drzew liściastych od iglastych

Drzew liściastych posadzono o 22 mniej niż drzew iglastych

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Agnieszka Gleirscher, Ewa Malicka, Ew Pytlak
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

21230

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie