Matematyka

Matematyka 7. Zeszyt zadań (Zeszyt ćwiczeń, WSiP )

Oblicz długość boku x trójkąta prostokątnego przedstawionego... 4.62 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz długość boku x trójkąta prostokątnego przedstawionego...

5
 Zadanie

6
 Zadanie

We wszystkich podpunktach korzystamy z twierdzenia Pitagorasa


`a")" \ 5^2+7^2=x^2` 

`25+49=x^2` 

`x^2=74` 

`x=sqrt74` `b")" \ 4^2+x^2=7^2` 

`16+x^2=49` 

`x^2=49-16` 

`x^2=33` 

`x=sqrt33` `c")" \ x^2+6^2=11^2` 

`x^2+36=121` 

`x^2=121-36` 

`x^2=85` 

`x=sqrt85` 


`d")" \ 8^2+12^2=x^2` 

`64+144=x^2` 

`x^2=208` 

`x=sqrt208=4sqrt13` 


Odp. a) √74 cm, b) √33 cm, c) √85 cm, d) √4√13 cm.

DYSKUSJA
user profile image
Maja

8 maja 2018
Dziękuję!!!!
Informacje
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

16694

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie