Matematyka

Liczy się matematyka 3 (Podręcznik, WSiP )

Stożek przecięto płaszczyzną równoległą do podstawy ... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Stożek przecięto płaszczyzną równoległą do podstawy ...

25
 Zadanie
26
 Zadanie
27
 Zadanie

28
 Zadanie

29
 Zadanie
30
 Zadanie
31
 Zadanie

Przyjmijmy oznaczenia jak na poniższym rysunku. 

Trójkąt ABC i DEC są podobne (cecha kkk). Zatem: 

`|AB|/|DE|=|BC|/|EC|` 

`2/r=6/3` 

`2*3=r*6` 

`6=6r \ \ \ \ \ \ \ \ |:6` 

`r=1 \ \ \ ["cm"]` 

Promień podstawy odciętego stożka ma długość 1 cm.


Obliczamy, ile wynosi objętość całego, dużego stożka.

Promień jego podstawy ma długość 2 cm.

`R=2 \ "cm"` 

Wysokość stożka ma długość 6 cm.

`H=6 \ "cm"` 

Objętość wynosi więc:

`V_I=1/3pi*2^2*6=1/strike3^1pi*4*strike6^2=8pi \ \ \ ["cm"^3]` 

Obliczamy, ile wynosi objętość stożka, który został odcięty.

Promień jego podstawy ma długość 1 cm.

`r=1 \ "cm"` 

Wysokość tego stożka ma długość 3 cm.

`h=3 \ "cm"` 

Objętość wynosi więc:

`V_(II)=1/strike3^1pi*1^2*strike3^1=pi \ \ \ ["cm"^3]` 


Objętość stożka ściętego wynosi więc:    

`V_(III)=V_I-V_(II)=8pi-pi=7pi \ \ \ ["cm"^3]`    


Obliczamy, ile wynosi stosunek objętości powstałego stożka do stożka ściętego.       

`V_(II)/(V_(III))=strikepi/(7strikepi)=1/7` 


Odpowiedź: Stosunek objętości powstałego stożka do stożka ściętego wynosi 1:7.  

DYSKUSJA
Informacje
Liczy się matematyka 3
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

  • $$1/{10}= 0,1$$
  • $$2/{100}= 0,02$$
  • $${15}/{100}= 0,15$$
  • $$3/{1000}= 0,003$$
  • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Zobacz także
Udostępnij zadanie