Matematyka

Matematyka 7 (Zbiór zadań, WSiP )

1 m³ betonu ma masę 2300 kg, zaś 1 m³ soli ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Matematyka

ODP: A, B, C, D

 

Z treści zadania wiemy, że 1 m³ betonu ma masę 2300 kg, zaś 1 m³ soli waży 2,17 t.

`"A".\ 10\ "m"^3 " betonu: "10*2300\ "kg"=23\ 000\ "kg"=23\ "t"`

`\ \ \ \ 10\ "m"^3\ "soli: " 10*2,17\ "t"=21,7\ "t"`

Zdanie A jest fałszywe, ponieważ 10 m³ betonu jest cięższe od takiej samej ilości soli. 

 

`"B".\ 5\ "m"^3\ "soli: "5*2,17\ "t"=10,85\ "t"`

`\ \ \ 4\ "m"^3\ "betonu: "4*2300\ "kg"=4*2,3\ "t"=9,2\ "t"`

`\ \ \ \ "różnica: " 10,85\ "t"-9,2\ "t"=1,65\ "t"=1650\ "kg"!=2820\ "kg"`

Zdanie B jest fałszywe, ponieważ 5 m³ soli jest o 1650 kg cięższe od 4 m³ betonu.

 

`"C".\ 1\ "m"^3=100\ "cm"*100\ "cm"*100\ "cm"=1\ 000\ 000\ "cm"^3`

`\ \ \ 2300\ "kg"=2300*1000\ "g"=2\ 300\ 000\ "g"`

`\ \ \ 1\ "cm"^3\ "betonu: "2\ 300\ 000\ "g":1\ 000\ 000=2,3\ "g"`

Zdanie C jest fałszywe, ponieważ 1 cm³ betonu waży dokładnie 2,3 g. 

 

`"D".\ 1\ "m"^3=10\ "dm"*10\ "dm"*10\ "dm"=1000\ "dm"^3=1000\ "l"`

`\ \ \ 2,17\ "t"=2,17*1000\ "kg"=2170\ "kg"`

`\ \ \ 1\ "l soli: " 2170\ "kg":1000=2,17\ "kg"`

Zdanie D jest fałszywe, ponieważ 1 lit soli waży dokładnie 2,17 kg.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jukiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie