Matematyka

W równoległoboku ABCD o bokach długości ... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka


a) Korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ADB obliczamy, ile wynosi długość odcinka DB. 

 

 

 

     

Skala podobieństwa równoległoboku A'B'C'D do równoległoboku ABCD wynosi: 

 

Skala podobieństwa równoległoboku A'B'C'D' do równoległoboku ABCD wynosi 4/5


b) Obliczamy, ile wynosi obwód równoległoboku ABCD.

 

Obliczamy, ile wynosi obwód równoległoboku A'B'C'D'.

 

 

       

 

    

Obwód równoległoboku A'B'C'D' wynosi (16+8√3) cm.


c) Jedna z wysokości równoległoboku A'B'C'D' ma długość 4 cm (wysokość opuszczona krótszy bok). 

Obliczamy, ile wynosi długość krótszego boku (a) równoległoboku A'B'C'D'. 

 

 

 

Obliczamy, ile wynosi pole tego równoległoboku.

 


Obliczamy, ile wynosi długość dłuższego boku (b) równoległoboku A'B'C'D'.

Obliczamy, ile wynosi długość drugiej wysokości równoległoboku A'B'C'D'.     


Wysokości równoległoboku A'B'C'D' mają długość 4 cm i 2√3 cm.   

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326730023
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu działań najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywania działań.


Kolejność wykonywania działań:

 1. Działania w nawiasach

 2. Potęgowanie

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje zarówno dzielenie jak i mnożenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej do prawej strony).
  Przykład`16:2*5=8*5=40` 

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje zarówno odejmowanie jak i dodawanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej strony do prawej).
  Przykład`24-6+2=18+2=20` 


Przykład:

`(45-9*3)-4=(45-27)-4=18-4=14` 

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom