Matematyka

MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era )

Wyznacz iloczyn 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`a)` 

`2x(x-3)(x-1)=(2x^2-6x)(x-1)=2x^3-2x^2-6x^2+6x=2x^3-8x^2+6x` 

 

Obliczamy wartości iloczynu dla podanych wartości x:

`x=-1\ \ \ ->\ \ \ 2*(-1)*(-1-3)*(-1-1)=-2*(-4)*(-2)=-16` 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ 2*0*(0-3)*(0-1)=0` 

`x=2\ \ \ ->\ \ \ 2*2*(2-3)*(2-1)=4*(-1)*1=-4` 

 

 

`b)` 

`(x+3)(x^2+1)(2x-1)=(x^3+x+x^2+3)(2x-1)=` 

`=2x^4-x^3+2x^2-x+2x^3-x^2+6x-3=` 

`=2x^4+x^3+x^2+5x-3` 

 

Obliczamy wartości iloczynu dla podanych wartości x:

`x=-1\ \ \->\ \ \ (-1+3)*((-1)^2+1)*(2*(-1)-1)=2*(1+1)*(-2-1)=2*2*(-3)=-12` 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ (0+3)*(0^2+1)*(2*0-1)=3*1*(-1)=-3` 

`x=2\ \ \ ->\ \ \ (2+3)*(2^2+1)*(2*2-1)=5*5*3=75` 

 

 

`c)` 

`1/2x^2(4x^2+2)(x^3+x-1)=(2x^4+x^2)(x^3+x-1)=` 

`=2x^7+2x^5-2x^4+x^5+x^3-x^2=` 

`=2x^7+3x^5-2x^4+x^3-x^2` 

 

`x=-1\ \ \ ->\ \ \ 1/2*(-1)^2*(4*(-1)^2+2)*((-1)^3+(-1)-1)=1/2*1*(4*1+2)*(-1-1-1)=` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ =1/2*6*(-3)=-9` 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ 1/2*0^2*(4*0^2+2)*(0^3+0-1)=0` 

`x=2\ \ \ ->\ \ \ 1/2*2^2*(4*2^2+2)*(2^3+2-1)=1/2*4*(4*4+2)*(8+2-1)=` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ =2*18*9=324` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Wojciech Babiański , Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Wielokrotności

Wielokrotność liczby otrzymamy mnożąc tę liczbę przez kolejne liczby naturalne. 

Uwaga!!!

0 jest wielokrotnością każdej liczby naturalnej. 

Każda liczba naturalna jest wielokrotnością liczby 1. 


Przykłady
:

 • wielokrotności liczby 4 to: 
  • 0, bo  `0*4=0` 
  • 4, bo  `1*4=4`  
  • 8, bo  `2*4=8`  
  • 12, bo  `3*4=12`  
  • 16, bo  `4*4=16`  
  • 20, bo  `5*4=20` , itd.  
    
 • wielokrotności liczby 8 to:
  • 0, bo  `0*8=0`  
  • 8, bo  `1*8=8`  
  • 16, bo  `2*8=16`  
  • 24, bo  `3*8=24`  
  • 32, bo  `4*8=32`  
  • 40, bo  `5*8=40`, itd.  
Zobacz także
Udostępnij zadanie