Matematyka

Wojtek jest zawodnikiem szkolnej drużyny koszykówki. W tym sezonie ... 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Wojtek jest zawodnikiem szkolnej drużyny koszykówki. W tym sezonie ...

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

9
 Zadanie

a) Liczby punktów, jakie zdobył w kolejnych meczach Wojtek porządkujemy w kolejności rosnącej. 
  

Mediana tego zestawu to 6.  


b) Obliczamy, ile wynosi średnia arytmetyczna tych danych. 

  

Średnia arytmetyczna podanych danych wynosi 5 8/11


c) Chcemy, aby średnia arytmetyczna zdobytych w 12 meczach punktów wynosiła 6. 

Oznacza to, że suma zdobytych punktów musi wynosi 72, gdyż: 
 

Suma zdobyty dotychczas punktów przez Wojtka wynosi 63. 

Aby średnia arytmetyczna zdobytych przez niego punktów wynosiła 6, musi on zdobyć łącznie 72 punkty. 


Liczba punktów, jakie musi zdobyć Wojtek w ostatnim meczu wynosi więc: 
 

W ostatnim, dwunastym meczu, Wojtek musi zdobyć 9 punktów

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom