Matematyka

Przedstaw podany iloraz potęg w postaci 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

`a) \ \ 4^10:4^5=4^(10-5)=4^5` 

`b) \ \ (-2)^25:(-2)^5=(-2)^(25-5)=(-2)^20`

`c) \ \ (-3,8)^16:(-3,8)^4=(-3,8)^(16-4)=(-3,8)^12` 

`d) \ \ (-5,2)^64:(-5,2)^8=(-5,2)^(64-8)=(-5,2)^(56)` 

`e) \ \ 5^12/5^4=5^(12-4)=5^8` 

`f) \ \ ((2,5)^20)/(2,5)^2=(2,5)^(20-2)=(2,5)^18` 

`g) \ \ (1 1/4)^36:(5/4)^9=(5/4)^36:(5/4)^9=(5/4)^(36-9)=(5/4)^27` 

`h) \ \ (-3,5)^100:(-7/2)^50=(-3,5)^100:(-3,5)^50=(-3,5)^(100-50)=(-3,5)^50` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Anna Bazyluk, Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6316

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie