Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka poznać, zrozumieć 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

a) Aby znaleźc rozwinięcie dziesiętne liczby 7/23 dzielimy 7 przez 23.

Otrzymujemy:

Komentarze