Matematyka

Autorzy:Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Cyframi jedności liczb naturalnych ... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Cyfra jedności liczby m jest 1.

Cyfrą jedności liczby n jest liczba 7.

 

Liczba m podniesiona do potęgi 58 nadal ma cyfrę jedności równą 1 (podnosząc do potęgi liczbę, której cyfra jedności to 1, za każdym razem będziemy otrzymywać liczbę, której cyfra jedności to 1).

Liczba n podniesiona do potęgi 26 ma cyfrę jedności równą 9 (podnosząc do kolejnych potęg liczbę, której cyfra jedności to 7, otrzymujemy odpowiednio liczby, których cyfra jedności to 7, 9, 3 lub 1; do potęgi pierwszej cyfra jedności to 1, do potęgi drugiej cyfra jedności to 9, do potęgi trzeciej cyfra jedności to 3, do potęgi czwartej cyfra jedności to 1, do potęgi piątej cyfra jedności to 7 itd.)

 

Dodajemy liczby, których cyfry jedności to 1 oraz 9. Otrzymujemy w wyniku liczbę, której cyfra jedności to 0.

Jeżeli cyfra jedności jest równa 0, to liczba jest podzielna przez 10.

Stąd:

m58+n26 jest liczbą podzielną przez 10.