Matematyka

MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy i rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

WIBOR 6M to... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

`a) \ 2,75%, \ 2,8%, \ 3,3%, \ 3,5%, \ 3,5%, \ 3,5%, \ 3,6%, \ 3,6%, \ 4,2%, \ 4,25%`  

Odrzucamy dwie najmniejsze i dwie największe, zostają:

`3,3%, 3,5%, 3,5%, 3,5%, 3,6%, 3,6%` 

Obliczmy średnią arytmetyczną stóp procentowych:

`(3,3 + 3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,6 + 3,6)/6 = 3,5` 

WIBOR 6M wynosi 3,5%

 

b) Bez najwyższej bądź najniższej będzie 9 stóp procentowych i będziemy odrzucać najmniejszą i największą.

 

Bez najwyższej

`2,75%, \ 2,8%, \ 3,3%, \ 3,5%, \ 3,5%, \ 3,5%, \ 3,6%, \ 3,6%, \ 4,2%`  

Odrzućmy najmniejszą i największą

`2,8%, \ 3,3%, \ 3,5%, \ 3,5%, \ 3,5%, \ 3,6%, \ 3,6%` 

Obliczmy średnią:

`(2,8+3,3+3,5+3,5+3,5+3,6+3,6)/7=(23,8)/7=3,4` 

WIBOR 6M wynosi 3,4%

 

Bez najniższej

`2,8%, \ 3,3%, \ 3,5%, \ 3,5%, \ 3,5%, \ 3,6%, \ 3,6%, \ 4,2%, \ 4,25%` 

Odrzucamy najmniejszą i największą

`3,3%, \ 3,5%, \ 3,5%, \ 3,5%, \ 3,6%, \ 3,6%, \ 4,2%` 

Obliczmy średnią:

`(3,3 + 3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,6 + 3,6 + 4,2)/7 = (25,2)/7=3,6` 

WIBOR 6M wynsoi 3,6%

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Barbara Wolnik
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.

 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.


Największy wspólny dzielnik 
dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWD dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn wspólnych czynników (zaznaczonych czynników).  

Przykład:

Zobacz także
Udostępnij zadanie