Matematyka

Zakupiono 5 losów 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

`a)` 

Wśród pięciu kupionych losów co najmniej jeden jest wygrywający i co najwyżej trzy są wygrywające. Oznacza to, że wylosowano 1, 2 lub 3 losy wygrywające. 

 

`b)` 

Wśród pięciu kupionych losów co najmniej jeden jest wygrywający lub co najwyżej trzy są wygrywające. Oznacza to, że możliwa jest każda ilość losów wygrywających (0, 1, 2, 3, 4 lub 5). Jest to więc zdarzenie pewne. 

 

`c)` 

Zdarzenie przeciwne do zdarzenia A polega na tym, że żaden los nie jest wygrywający. 

Iloczyn zdarzeń A' i B oznacza, że żaden los nie jest wygrywający i co najwyżej trzy są wygrywające, czyli żaden los nie jest wygrywający. 

 

`d)` 

Wśród kupionych losów co najmniej jeden jest wygrywający i nieprawdą jest, że co najwyżej trzy są wygrywające. Oznacza to, że wylosowano 4 lub 5 losów wygrywających. 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Barbara Wolnik
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie