Matematyka

Autorzy:Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Punkty A=(-4, 0) 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Zauważmy, że środkiem średnicy AB jest punkt (6, 0). Oznaczmy ten punkt jako D. Odcinki AD oraz BD są promieniami półkoła i mają długość 10. Odcinek DC także jest promieniem i ma długość 10. 

Początek układu współrzędnych oznaczmy jako O. 

Odcinek OC ma długość t. Odcinek OD ma długość 6. Korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ODC możemy zapisać:

`|OC|^2+|OD|^2=|DC|^2` 

`t^2+6^2=10^2` 

`t^2+36=100\ \ \ |-36` 

`t^2=64` 

`t=8` 

 

Druga współrzędna punktu C to 8.