Matematyka

Autorzy:Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Oblicz pole trójkąta prostokątnego 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz pole trójkąta prostokątnego

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Pole trójkąta prostokątnego obliczamy jako połowę iloczynu długości jego przyprostokątnych. W każdym przykładzie oznaczymy brakującą długść przyprostokątnej jako x, a następnie obliczymy ją, korzystając z twierdzenia Pitagorasa. 

 

`a)` 

`4^2+x^2=sqrt21^2` 

`16+x^2=21\ \ \ |-16` 

`x^2=5` 

`x=sqrt5` 

 

`P=1/strike2^1*strike4^2*sqrt5=2sqrt5` 

 

 

 

`b)` 

`5^2+x^2=sqrt34^2` 

`25+x^2=34\ \ \ |-25` 

`x^2=9` 

`x=3` 

 

`P=1/2*5*3=15/2=7 1/2` 

 

 

`c)` 

`4^2+x^2=8^2` 

`16+x^2=64\ \ \ |-16` 

`x^2=48` 

`x=sqrt48=sqrt16*sqrt3=4sqrt3` 

 

`P=1/strike2^1*strike4^2*4sqrt3=8sqrt3`