Matematyka

Uczniowie klas trzecich 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`x\ \ -\ \ "liczba zajętych przedziałów"` 

 

Wiemy, że w każdym z x przedziałów siedziało 8 uczniów. Gdyby w każdym przedziale siedziało 6 uczniów, to przedziałów byłoby x+3. Możemy więc zapisać równanie:

`8*x=6*(x+3)` 

`8x=6x+18\ \ \ |-6x` 

`2x=18\ \ \ |:2` 

`x=9` 

 

Wiemy już, że było 9 przedziałów. 

W każdym z tych przedziałów siedziało 8 uczniów, więc możemy obliczyć, ilu uczniów pojechało na tę wycieczkę:

`8*9=72` 

Odpowiedź:

Na tę wycieczkę pojechało 72 uczniów. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 2
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie