Matematyka

Wskaż równanie, które spełnia każda 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`A.` 

`4x+5(x-3)=10x-(x+15)` 

`4x+5x-15=10x-x-15` 

`9x-15=9x-15\ \ \ |-9x` 

`-15=-15\ \ \ |+15` 

`0=0` 

Powyższa równość jest zawsze prawdziwa, więc równanie jest spełnione przez każdą liczbę. 

 

Odpowiedź A jest prawidłowa, ale dla treningu rozwiążmy jeszcze pozostałe równania. 

`B.` 

`3(x+2)-6x=5(2x+1)-7x+1` 

`3x+6-6x=10x+5-7x+1` 

`6=3x+6\ \ \ |-6` 

`0=3x\ \ \ |:3` 

`x=0` 

Równanie ma tylko jedno rozwiązanie. 

 

 

`C.` 

`2x+2(4x-3)+5=5(2x+2)` 

`2x+8x-6+5=10x+10` 

`10x-1=10x+10\ \ \ |-10x` 

`-1=10` 

Powyższa równość nie jest prawdziwa, więc równania nie spełnia żadna liczba.

 

 

`D.` 

`-3x+3(5-x)=7(x+1)-12x+8` 

`-3x+15-3x=7x+7-12x+8` 

`-6x+15=-5x+15\ \ \ |+5x` 

`-x+15=15\ \ \ |-15` 

`-x=0\ \ \ |*(-1)` 

`x=0` 

Równanie ma tylko jedno rozwiązanie. 

 

 

Prawidłowa jest odpowiedź A. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 2
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie