Matematyka

Autorzy:Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Oblicz. Wynik zapisz w notacji 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz. Wynik zapisz w notacji

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

 

 

`ul(ul("uwaga"))` 

Należy pamiętać, że jeśli w działaniu nie ma nawiasów, to najpierw wykonujemy dzielenie i mnożenie, a potem dodawanie i odejmowanie. Jeśli w występują działania tego samego typu (np. wyłącznie dzielenie i mnożenie), to działania wykonujemy od lewej do prawej strony. Warto zauważyć, że w działaniach b)-d) nie dzielimy przez całą notację wykładniczą (bo nie ma nawiasu), ale wyłącznie przez wyrażenia odpowiednio 3,2; 1,5; 1,4. Aby łatwiej było zrozumieć, zamienimy dzielenie na mnożenie przez odwrotność danej liczby. 

 

 

`a)\ 6,78*10^9*7,2*10^-5=6,78*7,2*10^(9+(-5))=48,816*10^4=4,8816*10*10^4=4,8816*10^5` 

 

`b)\ 3,2*10^-8:3,2*10^5=3,2*10^-8:32/10*10^5=strike32/strike10*10^-8*strike10/strike32*10^5=10^(-8)*10^5=10^(-8+5)=10^-3=1*10^-3`   

Można zapisać rozwiązanie także w następujący sposób:

`3,2*10^-8:3,2*10^5=strike(3,2)*10^-8/strike(3,2)*10^5=10^-8*10^5=10^(-8+5)=10^-3` 

 

`c)\ 7,5*10^5:1,5*10^-5=75/10*10^5:15/10*10^-5=15/2*10^5:3/2*10^-5=strike15^5/strike2*10^5*strike2/strike3*10^-5=5*10^5*10^-5=5*10^(5+(-5))=5*10^0` 

Można zapisać rozwiązanie także w następujący sposób:

`7,5*10^5:1,5*10^-5=strike(7,5)^5*10^5/strike(1,5)*10^-5=5*10^5*10^-5=5*10^(5+(-5))=5*10^0` 

`d) \ 5,6*10^-6:1,4*10^-8=56/10*10^-6:14/10*10^-8=strike56^4/strike10*10^-6*strike10/strike14*10^-8=4*10^-6*10^-8=4*10^(-6+(-8))=4*10^-14` 

Można zapisać rozwiązanie także w następujący sposób:

`5,6*10^-6:1,4*10^-8=strike(5,6)^4*10^-6/strike(1,4)*10^-8=4*10^(-6+(-8))=10*10^-14`

 

`e)\ 3,6*10^-12+4,2*10^-12=(3,6+4,2)*10^-12=7,8*10^-12` 

 

`f)\ 9,8*10^24+5,5*10^24=(9,8+5,5)*10^24=15,3*10^24=1,53*10*10^24=1,53*10^25` 

 

`g)\ 6,8*10^-8-4,6*10^-8=(6,8-4,6)*10^-8=2,2*10^-8` 

 

`h)\ 3,3*10^54-3,25*10^54=(3,3-3,25)*10^54=0,05*10^5=5*10^-2*10^54=5*10^52`