Matematyka

W trójkącie najdłuższy bok jest o 14 cm ... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

W trójkącie najdłuższy bok jest o 14 cm ...

8
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

x - długość najdłuższego boku pierwszego z trójkątów [w cm]

x-14 - długość najkrótszego boku trójkąta [w cm] (bo jest o 14 cm krótszy od najdłuższego boku)


Boki drugiego trójkąta mają długość 3 cm, 4 cm i 5 cm. 


Trójkąty te są podobne. Skala podobieństwa (k)trójkąta pierwszego do trójkąta drugiego wynosi:

[stosunek długości najdłuższych boków jest równy stosunkowi długości najkrótszych boków]

 
  
 
  
  

Najdłuższy bok pierwszego trójkąta ma długość 35 cm. 


Zatem skala podobieństwa trójkąta pierwszego do trójkąta drugiego wynosi:
    


Obliczamy jaką długość ma najkrótszy bok trójkąta pierwszego. 
 

Najkrótszy bok pierwszego trójkąta ma długość 21 cm.


Obliczamy jaką długość ma bok (y) średniej długości w trójkącie pierwszym. 

 

 
   

Bok średniej długości ma 28 cm. 


Odpowiedź:
Boki trójkąta mają długość 35 cm, 28 cm i 21 cm. 

DYSKUSJA
user avatar
Alan

16 kwietnia 2018
dzięki!
klasa:
Informacje
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu działań najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywania działań.


Kolejność wykonywania działań:

 1. Działania w nawiasach

 2. Potęgowanie

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje zarówno dzielenie jak i mnożenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej do prawej strony).
  Przykład`16:2*5=8*5=40` 

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje zarówno odejmowanie jak i dodawanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej strony do prawej).
  Przykład`24-6+2=18+2=20` 


Przykład:

`(45-9*3)-4=(45-27)-4=18-4=14` 

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom