Matematyka

Pierwiastek sześcienny z pewnej liczby naturalnej n jest ... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Pierwiastek sześcienny z pewnej liczby naturalnej n jest ...

8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

13
 Zadanie

14
 Zadanie

Wiemy, że pierwiastek sześcienny z pewnej liczby naturalnej n jest liczbą trzycyfrową. 

Oznaczmy tę liczbę trzycyfrową przez x. 

Mamy więc:
`root{3}{n}=x` 
gdzie x oznacza liczbę trzycyfrową. 

Zatem:
`x^3=n`  
gdzie x oznacza liczbę trzycyfrową. 


Zastanówmy się ile cyfr może mieć liczba n.
Gdyby x było najmniejszą z możliwych liczb naturalnych to ile cyfr miałaby liczba n lub gdyby x było największą z możliwych liczb naturalnych to ile cyfr miałaby liczba n. Będziemy dzięki temu wiedzieć ile najmniej i ile najwięcej cyfr może mieć liczba n. 

Gdyby x było najmniejszą z możliwych liczbą trzycyfrową, czyli 100, to sześcian tej liczby wynosiłby:
`100^3=100*100*100=1 \ 000 \ 000` 

Sześcian najmniejszej z możliwych liczb trzycyfrowych jest więc liczbą siedmiocyfrową, czyli naturalna n mogłaby mieć 7 cyfr. 

Gdyby x było największą z możliwych liczbą trzycyfrową, czyli 999, to sześcian tej liczby wynosiłby:
`999^3=999*999*999=997 \ 002 \ 999` 

Sześcian największej z możliwych liczb trzycyfrowych jest więc liczbą dziewięciocyfrową, czyli naturalna n mogłaby mieć 9 cyfr.

Zatem liczba naturalna n może mieć najmniej 7 cyfr a najwięcej 9 cyfr.


Odpowiedź:

Liczba naturalna n może mieć 7, 8 lub 9 cyfr.  

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-14
Dziękuję!
Informacje
Matematyka 2. Zeszyt zadań
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie