Matematyka

Przeanalizuj histogram. Jeżeli dane ... 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Przeanalizuj histogram. Jeżeli dane ...

13
 Zadanie

Zapiszmy dane z histogramu w tabelce:

0 - 3

4 - 12

13 - 17

36

54

40

 

Po zapisaniu danych w tabeli, możemy zauważyć, że gdysmy wykonali diagram słupkowy, to najwyższy słupek znajdowałby się w przedziale 4 - 12, a najniższy słupek w przedziale 0 - 3.

` ` `ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

Przykładowy zestaw takich danych, aby wysokość słupków w histogramie była w takiej samej zależności, jak na diagramie słupkowym.

Dane przedstawmy najpierw w tabeli:

0 - 1

2 - 3

4 - 5

8

12

2

 

Dane przedstawione za pomocą diagramu słupkowego:

 

Dane przedstawione za pomocą histogramu:

 

` ` `ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

Przykładowy zestaw takich danych, aby wysokość słupków w histogramie była w odwrotnej zależności niż na diagramie słupkowym.

 Dane przedstawmy najpierw w tabeli:

0 - 5

6 - 9

10 - 11

18

16

10

 

Dane przedstawione za pomocą diagramu słupkowego:

 

 

Dane przedstawione za pomocą histogramu:

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Zbigniew Góralewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie