Matematyka

Autorzy:Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Zbigniew Góralewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Zapytano grupę uczniów ... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Zapytano grupę uczniów ...

6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie

a) Co najwyżej 3 SMS-y, czyli 0, 1, 2 lub 3.

Pierwszy słupek histogramu przedstawia liczbę osób, które wysłały co najwyżej 3 SMS-y tego dnia. Aby obliczyć, ilość uczniów obliczamy pole słupka:

`4*9=36` 

36 uczniów wysłało tego dnia co najwyżej 3 SMS-y.

 

b) Wiemy, że 36 uczniów wysłało 0-3 SMS-y.

Obliczmy, ile uczniów wysłało 4-10 SMS-ów, 11-15 SMS-ów oraz 16-19 SMS-ów.

 

Obliczamy pole drugiego słupka:

`7*5=35` 

35 uczniów wysłało 4 - 10 SMS-ów.

 

Obliczamy pole trzeciego słupka:

`5*8=40` 

40 uczniów wysłało 11 - 15 SMS-ów.

 

Obliczmy pole czwarteo słupka:

`4*8=32` 

32 uczniów wysłało 16 - 19 SMS-ów.

 

Najczęściej podawano liczby z przedziałiu 11 - 15.

 

c) W powyższym punkcie obliczyliśmy, ile uczniów wysyłało SMS-y w poszczególnych przedziałach.

Dodajmy liczbę uczniów z każdego przedziału:

`36+35+40+32=143` 

W badaniu brało udział 143 uczniów.