Matematyka

Narysuj w zeszycie... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

 

Każdy punkt, który ma współrzędną x większą bądź równą 2 i mniejszą bądź równą 4 będzie zawierał się w naszym obszarze. Współrzędna y jest dowolna.

Proste x=2 i x=4 będą należeć do naszego zbioru gdyż ich współrzędna x zawiera się w zbiorze rozwiązań. Każda prosta pomiędzy prostymi x=2 i x=4 również należy do zbioru rozwiązań. Dlatego cały obszar pomiędzy nimi będzie zamalowany.

 

Każdy punkt, który ma współrzędną x większą od -1 i mniejszą od 3 będzie zawierał się w naszym obszarze. Współrzędna y jest dowolna.

Proste x=-1 i x=3 nie będą należeć do naszego zbioru dlatego będą przerywane, natomiast każda prosta zawarta pomiędzy nimi będzie już spełniać naszą nierówność. Dlatego cały obszar pomiędzy prostymi x=-1 i x=3 będzie zamalowany.

 

Każdy punkt, który ma współrzędną x większą bądź równą -3 i mniejszą od 1 będzie zawierał się w naszym obszarze. Współrzędna y jest dowolna.

Prosta x=1 będzie przerywana gdyż nie należy do zbioru rozwiązań. Prosta x=-3 należy do naszego zbioru rozwiązań jak również każda prosta pomiędzy prostymi x=-3 i x=1, dlatego cały obszar pomiędzy nimi będzie zamalowany.

 

Każdy punkt, który ma współrzędną x większą od -2 i mniejszą bądź równą 2 będzie zawierał się w naszym obszarze. Współrzędna y jest dowolna.

Prosta x=-2 będzie przerywana gdyz nie należy do zbioru rozwiązań. Prosta x=4 będą należeć do naszego zbioru rozwiązań jak również każda prosta pomiędzy prostymi x-2 i x=2. Dlatego cały obszar pomiędzymi tymi prostymi będzie zamalowany.

 

Każdy punkt, który ma współrzędną y większą od -4 i mniejszą od -2 będzie zawierał się w naszym obszarze. Współrzędna x jest dowolna.

Proste y=-4 i y-2 będą przerywane gdyż nie spełniają naszej nierówności, natomiast dowolna prosta pomiędzy tymi dwoma prostymi będzie należeć do zbioru rozwiązań. Dlatego cały obszar pomiędzy nimi będzie zamalowany.

 

Każdy punkt, który ma współrzędną y większą bądź równą -1 i mniejszą od 3 będzie zawierał się w naszym obszarze. Współrzędna x jest dowolna.

Prosta y=3 będzie przerywana gdyż nie należy do zbioru rozwiązań. Prosta y=-1 jak również każda prosta pomiędzy prostymi y=-1 i y=3 będą należeć do zbioru rozwiązań. Dlatego cały obszar pomiędzy prostymi y=-1 i y=3 będzie zamalowany.

 

Każdy punkt, który ma współrzędną y większą bądź równą 0 i mniejszą bądź równą 5 będzie zawierał się w naszym obszarze. Współrzędna x jest dowolna.

Proste y=0 i y=5 będą należeć do naszego zbioru gdyż ich współrzędna y zawiera się w zbiorze rozwiązań. Każda prosta pomiędzy nimi również należy do zbioru rozwiązań. Dlatego cały obszar pomiędzy tymi prostymi będzie zamalowany.

 

Każdy punkt, który ma współrzędną y większą od -2 i mniejszą bądź równą -1 będzie zawierał się w naszym obszarze. Współrzędna x jest dowolna.

Prosta y=-2 będzie przerywana gdyż nie należy do zbioru rozwiązań. Porsta y=-1 należy do zbioru rozwiązań. Każda prosta pomiędzy prostymi y=-2 i y=-1 będzie należeć do zbioru rozwiązań, więc obszar pomiędzy tymi dwoma prostymi będzie zamalowany.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Barbara Kowalińska
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

  • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
  • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
  • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
  • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Kwadrat

W kwadracie: 

  • wszystkie boki mają jednakową długość

  • wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi (mają miary wynoszące 90°)

  • przekątne mają jednakowe długości, przecinają się w połowie i są prostopadłe

Wzór na pole kwadratu

`P=a*a=a^2` 

`a`  - długość boku kwadratu


Uwaga!

Każdy kwadrat jest prostokątem.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom