Matematyka

Autorzy:Agnieszka Urbańczyk, Witold Urbańczyk

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2015

Wykonaj w zeszycie podane działania. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Wykonaj w zeszycie podane działania.

3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

6
 Zadanie
7
 Zadanie

`a) \ 7+(-9)=7-9=-2` 


`b) \ -8+(-5)=-8-5=-13` 


`c) \ 4-12=-8` 


`d) \ -4+2=-2` 


`e) \ -9-6=-15` 


`f) \ -6-(-9)=-6+9=3` 


`g) \ -4+8=4` 


`h) \ -7-2=-9` 


`i) \ -5-(-3)=-5+3=-2` 


`j) \ 7*(-2)=-14` 
Iloczyn liczby dodatniej i liczby ujemnej jest liczbą ujemną (+ i - daje -). 


`k) \ -9*(-3)=27` 
Iloczyn dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnia (- i - daje +)


`l) \ -4*(-5)=20` 


`m) \ 8:(-4)=-2` 
Iloraz liczby dodatniej i liczby ujemnej jest liczbą ujemną (+ i - daje -). 


`n) \ -18:(-6)=3` 
Iloraz dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnią (- i - daje +). 


`o) \ 45:(-15)=-3`